Tom in de buurt zoekt leden voor haar adviescommissies!

Bent u geïnteresseerd en betrokken bij wat er in uw wijk gebeurt en vindt u dit belangrijk? Wilt u over dingen meedenken en als spreekbuis voor uw wijk fungeren? Dan is dit misschien wat voor u! De Tom wijkteams zoeken actieve vrijwilligers voor hun adviescommissies. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!

Denk mee, doe mee 

De adviescommissie heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te waarborgen en streeft ernaar, dat alle cliënten kunnen fungeren als spreekbuis/vertegenwoordiging voor de burgers in de wijk. Leden kunnen (gevraagd of ongevraagd) meedenken over de doorontwikkeling van Tom in de buurt en verbeteringen aandragen. Dit alles zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en goed aansluit op de wijk.

Profiel van leden 
Als lid van onze adviescommissie bent u een luisterend oor en vertegenwoordigt u de bewoners van de wijk. Signalen die u opvangt bespreekt u in de adviescommissie. De adviescommissie kan advies uitbrengen aan het Tom wijkteam daarnaast kan het wijkteam ook vragen de wijkraad actief mee te denken over bepaalde vraagstukken.

Verwachtingen
Wij verwachten dat een lid van de adviescommissie

  • nieuwsgierig en enthousiast is; 
  • openstaat voor een gesprek met de burgers in de wijk en beschikt over een goed luisterend oor; 
  • in staat is signalen op te vangen en deze in te brengen in de adviescommissie; 
  • mee kan denken met Tom over thema’s die spelen in de wijk; 
  • onderscheid kan maken tussen eigen belang en het belang van klanten; 
  • kan samenwerken; 
  • om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

Uitvoering adviescommissie Tom in de buurt
Tom in de buurt is in drie gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) actief met 7 wijkteams. Per wijkteam wordt een adviescommissie samengesteld van ongeveer vijf burgers die de belangen gaan behartigen van de Tom-klanten en inwoners in die specifieke wijk. Het streven is om met een zo breed mogelijke afspiegeling van klanten/inwoners uit de wijk de adviescommissie te vormen. De begeleiding van de adviescommissie wordt gedaan door een wijkcoach (-es).