Automaatje gaat van start in Kaag en Braassem

2 mei

Op woensdag 8 mei 2019 geeft wethouder Petra van der Wereld van de gemeente Kaag en Braassem het startschot voor ANWB Automaatjes en gaan de vrijwillige chauffeurs op pad. Wilt u vrijwillige chauffeur worden? Of bent u een deelnemer die vervoer zoekt? Meld u dan aan.

Foto bij Automaatje gaat van start in Kaag en Braassem

Ook in Kaag en Braassem zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen veel ouderen nauwelijks nog uit hun huis en raken zij in een isolement.

ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB, De Driemaster en Tom in Buurt bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is.

Hoe het werkt en u zich kan aanmelden, vindt u op de website van Tom in de buurt: www.tomindebuurt.nl/anwb-automaatje

Meer info over Automaatje in Kaag en Braassem op de website van de De Driemaster. Algemen achtergrondinformatie staat op de website van de  ANWB