Een handje helpen via Alphens.nl

30 januari

Op de populaire nieuwssite Alphens.nl kunt u vanaf nu vrijwilligersklusjes en vragen vinden. Het nieuwsplatform heeft op 24 januari een samenwerking gelanceerd met Wehelpen. Tom in de buurt is één van de partners die deze samenwerking mede mogelijk heeft gemaakt.

Foto bij Een handje helpen via Alphens.nl

Doel van de samenwerking is om ook jongeren te enthousiasmeren voor het vragen of bieden van hulp. Alphens.nl heeft een groot bereik onder jongeren en biedt daarom ook zo kansen voor deze doelgroep.

Door het vergroten van de zichtbaarheid via Alphens.nl willen de samenwerkende partijen meer inwoners uit Alphen prikkelen om iets te betekenen in het leven van een andere inwoner. Denk bijvoorbeeld aan iemand helpen bij het doen van boodschappen of eens een bezoekje te brengen aan eenzame ouderen.

klik hier om meer te lezen over de hulpvragen en het aanbod binnen Alphen. De samenwerking is medemogelijk gemaakt door: Alphens.nl, Wehelpen, Tom in de buurt, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gilde Alphen aan den RIjn, Rabobank Groene Hart Noord.