Een tweede spreekuur voor vluchtelingen

26 april

Tom in de buurt en Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland gaan per 1 juni van start met een tweede spreekuur mogelijkheid voor vluchtelingen. Iedere vrijdagochtend kunnen statushouders terecht op het juridisch spreekuur in de Aquarijn van 09.30-11.30.

Foto bij Een tweede spreekuur voor vluchtelingen

Vluchtelingen en statushouders krijgen hier begeleiding bij aanvragen omtrent gezinshereniging, voorlichting en ondersteuning bij de asielprocedure, het naturalisatieproces en andere zaken die betrekking hebben op het verblijfrecht. Hulp is er ook voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen die willen terugkeren naar land van herkomst.

Dit tweede spreekuur wordt geopend, wegens een succesvol eerste juridisch spreekuur in Kerk en Zanen. Hier is op woensdagmiddag begeleiding voor deze groep. Inmiddels weten steeds meer mensen dit spreekuur te vinden. 

Voor beide spreekuren in Alphen aan den Rijn is VluchtelingenWerk nog op zoek naar vrijwillig Juridisch Begeleiders en vrijwillige tolk/ vertalers Tigryna/Arabisch, eventueel gecombineerd met de functie van gastheer of gastvrouw. Tijdsinvestering: minimaal twee dagdelen per week. Zie ook www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures

Spreekuren VluchtelingenWerk Alphen aan den Rijn:

Woensdag 13.00 tot 15.00 uur vrije inloop- Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57

Vanaf  1 juni iedere vrijdag 9.30 tot 11.30 uur vrije inloop- Aquarijn, Cantharel 10