Informatiebijeenkomst: Leven met twee diagnoses

14 januari

TOM in de buurt organiseert een informatiebijeenkomst over het leven met een syndroom van Asperger en een schizo-affectieve stoornis. Een schizo-affectieve stoornis is een psychische aandoening die zowel kenmerken heeft van schizofrenie als van een stemmingsstoornis. Het syndroom van Asperger is een stoornis in het autistisch spectrum.

Foto bij Informatiebijeenkomst: Leven met twee diagnoses

Op deze  bijeenkomst vertelt ervaringsdeskundige Marijke Markensteijn over hoe het is gediagnosticeerd te worden en een weg te vinden in het leven met twee diagnoses. Naast de nodige hobbels en uitdagingen geeft ze een blik op haar veerkracht. Het ervaringsverhaal zal worden aangevuld door gedragsdeskundige Kim Potter.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op dinsdag 2 februari in het wijkcentrum van Kerk en Zanen, De Oude Wereld 57, Alphen aan den Rijn. Vanaf 19.45 uur is de vrije inloop en om 20.00 uur start de bijeenkomst, die rond 22.00 uur zal worden afgesloten.