Nieuwkoop zoekt groene vingers

28 februari

Wie er zin heeft om een helpende hand uit te steken in onze tuin/groen groep ?

Foto bij Nieuwkoop zoekt groene vingers

Tom in de buurt NIeuwkoop onderhoudt een schooltuin in Langeraar. We hebben hier de mogelijkheid om een moestuin te maken. Eigen ideetjes binnen de mogelijkheden die wij hier hebben zijn van harte welkom!!!

Aanmelden:  bel 088 9004567 of stuur een mail naar team.nieuwkoop@tomindebuurt.nl