Nieuwsbrief Eenzaamheid (betrokken organisaties)

31 januari

Tom in de buurt vormt samen met andere betrokken organisaties het Netwerk Eenzaamheid- Alphen aan den Rijn. De eerste nieuwsbrief van het netwerk is net online op de website geplaatst.

Foto bij Nieuwsbrief Eenzaamheid (betrokken organisaties)

Het netwerk is in het leven geroepen om informatie, georganiseerde activiteiten en signalen vanuit het veld te delen met de organisaties. Het bespreekbaar maken van eenzaamheid als onderwerp is hèt speerpunt van het netwerk in 2019-2020. In de nieuwsbrief kunt u ontdekken welke organisaties allemaal tot dit netwerk behoren. Het gezamenlijke doel is om zich in te zetten om de pijn die eenzaamheid veroorzaakt verder te verzachten. In deze link treft u de editie van januari-februari 2019.