Ontmoetingsgroep voor mensen met NAH

22 mei

In september 2019 start in zwembad/buurthuis Aquarijn in Alphen aan den Rijn iedere dinsdag een ontmoetingsgroep voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Onder deskundige begeleiding kunt u deelnemen aan diverse activiteiten in een prikkelarme omgeving.

Foto bij Ontmoetingsgroep voor mensen met NAH

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Veel mensen zijn als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunnen zich niet goed meer concentreren. Tom in de buurt organiseert in elke wijk en elk dorp diverse activiteiten, die vrij toegankelijk zijn. Voor mensen met hersenletsel zijn deze activiteiten soms niet passend. Bijvoorbeeld omdat er teveel prikkels zijn, of weinig lotgenoten. Daarom organiseert Tom vanaf september 2019 activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die geen aansluiting vinden bij de activiteiten in hun eigen omgeving. De ontmoetingsgroep vindt een maal per week plaats in Alphen aan den Rijn, maar is ook voor mensen uit Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Informatiebijeenkomst aanstaande 4 juni 
We willen graag van de toekomstige deelnemers horen wat zij in de ontmoetingsgroep willen doen. Zodat er een programma komt dat aansluit bij uw behoefte en wensen! We denken aan activiteiten die gericht zijn op het onderhouden van vaardigheden, zoals beweegactiviteiten, geheugentraining en een gespreksgroep voor mensen met afasie. Er zal ook ruimte zijn voor het delen van ervaringen en gezelligheid. Mensen die dat willen, kunnen werkzaamheden verrichten in het buurtcentrum. Andere ideeën zijn van harte welkom!
Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 juni vertellen we meer over de ontmoetingsgroepen, kunnen we vragen beantwoorden en horen we graag wat uw wensen zijn. Tevens geven we informatie over Hersenz, een behandelprogramma waarin u kunt leren omgaan met hersenletsel.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 4 juni in zwembad/buurthuis Aquarijn, Cantharel 10 in Alphen a/d Rijn. Er zijn twee momenten: 

  • dinsdagochtend 4 juni van 10:30 tot 12:00 uur en
  • dinsdagavond 4 juni van19:00 tot 20:30 uur

Wij horen graag d.m.v. een mailtje als u één van beide informatiebijeenkomsten wilt bezoeken. Als u niet kunt komen, maar wel meer informatie wenst, mailt u dan ook naar: ontmoetingsgroepNAH@tomindebuurt.nl

Meer info
Zie voor meer info: www.tomindebuurt.nl/nah