Ook tijdens de zomer taallessen en samen sporten voor minderjarige vluchtelingen

13 juli

In de gemeente Alphen aan den Rijn trekken maatschappelijke organisaties samen op om te zorgen dat jonge vluchtelingen tijdens de vakantieperiode zich op sociaal en taalgebied verder kunnen ontwikkelen. Particulieren en organisaties die hieraan bij willen dragen, nemen contact op met Tom in de buurt.

Foto bij Ook tijdens de zomer taallessen en samen sporten voor minderjarige vluchtelingen

Initiatiefnemers van  dit speciale zomerprogramma zijn Timon en Tom in de buurt. Timon begeleidt alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Alphen en Boskoop. Tom in de buurt ondersteunt in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn volwassen vluchtelingen.

 

Actief blijven

Voor  jonge vluchtelingen is er tijdens de vakantieweken meestal niet veel te doen. Zo ontstond het idee om activiteiten te organiseren om te zorgen dat het gat tussen vakantie en gemotiveerd met school en werk bezig zijn voor deze groep niet te groot wordt. “Het is van groot belang deze jongeren actief te betrekken in de maatschappij. In het sociaal domein hebben we met velen daar een taak te volbrengen.” aldus Richard Schuit, kernteam Tom in de buurt.  Jarno Schroer, teamleider Timon, vult aan. “Uitzicht op een positieve toekomst is voor deze groep niet vanzelfsprekend. Door de krachten te bundelen kunnen we daar gezamenlijk een bijdrage aan leveren.”

Verschillende activiteiten

Het zomerprogramma biedt uiteenlopende culturele, recreatieve en educatieve activiteiten. Dit zijn zowel bestaande activiteiten, die voor alle jongeren toegankelijke zijn als enkele activiteiten die speciaal voor deze groep worden georganiseerd. Schuit: Zo blijven we de taalontwikkeling stimuleren met het aanbieden van informele taallessen. Ook worden er diverse gastlessen aangeboden op voor de groep interessante en uitdagende onderwerpen. En we zorgen dat ze wekelijks georganiseerd kunnen sporten.”  Bij de activiteiten staat ontmoeting met andere leeftijdsgenoten centraal.

 Doe mee

Op dit moment werken BOOST, Alphen Beweegt, GGD Midden-Holland, het Gilde en onderwijsorganisaties hier al aan mee. Alle aanvullingen op dit initiatief zijn van harte welkom. Ook particuliere initiatieven of vrijwilligers die hieraan bij willen dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met Tom in de buurt.

Voor meer informatie:

Richard Schuit

Tom in de buurt

06 - 51 61 31 82