Opening trainingshuis Tom in de buurt

28 mei

Het trainingshuis van het woontrainingstraject van Tom in de buurt aan de Flevolandstraat 39 in Kerk en Zanen wordt woensdag 6 juni geopend door wethouder Han de Jager. Tom in de buurt heeft in samenwerking met de gemeente Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem het woontrainingstraject opgestart.

Foto bij Opening trainingshuis Tom in de buurt

In het trainingshuis gaan jongeren wonen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Door trainingen en coaching bijvoorbeeld op gebieden zoals financiën, huishouden, sociale vaardigheden en vrijetijdsbesteding leren zij om in hun woonsituatie op eigen benen te staan. De gemeente geeft deze opdracht aan Tom in de buurt omdat de doelgroep vaak al bij Tom in de buurt in beeld is en zodra het traject is afgelopen ook weer kan rekenen op de ondersteuning door één van de Tom-teams in de eigen wijk.

“Deze groep viel voorheen tussen wal en schip. Lang gaat het met deze doelgroep ogenschijnlijk goed maar op het moment dat de steunstructuur wegvalt en men er alleen voor komt te staan wordt zichtbaar dat er meer nodig is. Het is belangrijk al vóór een moment van crisis de woonvaardigheden en de draagkracht te vergroten” vertelt Richard Schuit van Tom in de buurt.

“In het huis gaan zes jongeren wonen met ondersteuning van twee begeleiders van Tom in de buurt” vertelt zelfstandigheidscoach Anouk Möller “De woonperiode in het huis is de laatste fase van het woontrainingstraject. Een inwoner huurt hier maximaal anderhalf jaar en is daarna klaar om echt uit te vliegen. Dit geeft vervolgens ruimte voor een nieuwe bewoner”.

Buurtgenoten en geïnteresseerden zijn om 14:00 van harte welkom om een kijkje te komen nemen.