Overgang 18 min naar 18 plus

18 april

Als je 18 jaar wordt, verandert veel; je moet een zorgverzekering regelen, mag stemmen, trouwen en hoeft niet meer naar school. Ook in de zorg zijn er andere regels. GO! voor jeugd en Tom in de buurt werken in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem nauw samen - spannen wij ons in voor een soepele overgang

Foto bij Overgang 18 min naar 18 plus

Voor iedereen die 18 jaar wordt, verandert er van alles: je moet een zorgverzekering regelen, je mag stemmen, je mag trouwen, je hoeft niet meer naar school en je kunt een uitkering aanvragen. Voor jongeren die begeleiding of behandeling ontvangen, verandert er nog veel meer. De wetgever heeft het zo ingericht dat er een knip is op het moment dat jongeren 18 worden. Van jeugdwet naar WMO of zorgverzekeringswet. Dus: andere financiering, andere regels, andere visie, andere organisaties, andere hulpverleners.

Soepele overgang

De intensieve samenwerking tussen GO! voor jeugd en Tom in de buurt zorgt ervoor dat de overgang van jeugdwet naar WMO voor cliënten geen belemmering hoeft te zijn. Er worden initiatieven ontplooit op diverse leefgebieden. GO! voor jeugd ondersteunt jongeren die 18 jaar worden bij een stabiele en doorlopende lijn richting volwassenheid, zowel op het gebied van wonen, werk, vrije tijd en dagbesteding.

Dit komt omdat de jeugdhulp en WMO in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is op unieke wijze georganiseerd. Een nauwe samenwerking tussen GO! voor jeugd en Tom in de buurt zorgt voor een geleidelijke overgang van 18 min naar 18 plus. De vorm van aanbesteden in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zorgt ervoor dat de zorg minder versplinterd is dan in veel andere regio's het geval is. Deze situatie maakt dat er minder stakeholders zijn, wat kansen biedt om de overgang naar volwassenheid soepeler te laten zijn.

Woonmarkt 18-/18+

Onlangs organiseerde GO! voor jeugd een woonmarkt. Een bijeenkomst voor professionals over nieuwe (en oudere) initiatieven op het gebied van wonen in deze regio en over aanvraagroutes en regelingen van Beschermd Wonen en contingent wonen. Hierbij zoekt GO! voor jeugd de samenwerking op met andere partners.

GO! voor jeugd en de jongeren die 18 jaar worden

Jongeren geven zelf aan dat het heel fijn is als ze de nieuwe hulpverlener, waar zij mee te maken krijgen, nadat zij 18 jaar worden, al kennen vóór de daadwerkelijke overdracht. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de jongeren tussen wal en schip vallen of van de radar verdwijnen. Er zijn afspraken gemaakt tussen GO! voor jeugd en Tom in de buurt om de overdracht tussen de hulpverleners vroegtijdig vorm te geven. Eén van de afspraken is om samen (GO, Tom, jongere) een perspectiefplan te maken. En er wordt besproken hoe de overgang naar volwassenheid op verschillende gebieden voorbereid kan worden. 

Meer informatie

Wil je als professional in de jeugdhulp meer informatie over dit onderwerp? Of ben jij een jongere die binnenkort 18 jaar wordt en zit je met vragen? Dan kun je met je vragen terecht via het email adres: info@govoorjeugd.nl of bel naar: 085 1301641.