Persoonsgegevens en privacy

28 mei

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG.

Foto bij Persoonsgegevens en privacy

Afhankelijk van het aanbod waar u gebruik van maakt kan het nodig zijn persoonsgegevens te registreren. Bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van onze maaltijdvoorziening of omdat u zich wilt aanmelden voor een activiteit. Wanneer u gebruik maakt van een langdurig(er) ondersteuningstraject waarbij u gericht werkt aan bepaalde doelen, leggen wij met uw toestemming informatie vast in uw persoonlijke online dossier.

Wij bespreken met u welke gegevens worden vastgelegd en met welk doel. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, kunt u terecht bij uw wijkcoach of bij één van onze wijkpunten. Ook kunt u uw vraag stellen via info@tomindebuurt.nl Op korte termijn zullen wij ons privacyverklaring plaatsen op onze website.