Pilot Gezond leven met Elkaar

10 maart

De GGD Hollands Midden en Tom in de buurt starten voor statushouders de pilot Gezond Leven Met Elkaar. Doel is de kennis over de gezondheidszorg in Nederland te vergroten, met als doel dat statushouders bijvoorbeeld weten waar zij terecht kunnen.

Foto bij Pilot Gezond leven met Elkaar

 

Zelfredzaamheid
Aandacht voor gezondheid past bij het streven naar vitale en zelfredzame burgers die volop deelnemen in de maatschappij. Dat betekent ook dat er aandacht moet zijn voor de gezondheid van statushouders. Over de gezondheidsaspecten bij deze doelgroep zijn er met regelmaat zorgelijke signalen. Voor een nieuwkomer begint het vaak al met de vraag; waar kan ik terecht, wie helpt mij en hoe stel ik mijn vraag? In samenwerking met de GGD Hollands Midden start Tom in de buurt in Alphen a/d Rijn een pilot.   

Kennis gezondheidszorg  
De komende periode zullen er diverse bijeenkomsten georganiseerd worden waar statushouders kosteloos aan kunnen deelnemen. Omdat gezondheid en gezondheidszorg in ieder land op een andere manier beleefd wordt zullen de bijeenkomsten worden ingedeeld op taal. Doel van de bijeenkomsten is de kennis over de gezondheidszorg in Nederland te vergroten. Daarnaast is er ruimte voor verdieping en vaardighedenvergroting. De trainer is gespecialiseerd in het werken met anderstaligen en heeft sterk zicht op cultureel bepaalde denkbeelden. Dit maakt het mogelijk om op een fijngevoelige manier aandacht te vestigen op ook de complexe vraagstukken wanneer het gaat over gezond leven. Op basis van de ervaringen wordt bepaald of en hoe de pilot een vervolg kan krijgen.