Samenwerking zit soms in een 'klein hoekje'

15 maart

Het lijkt op het eerste oog misschien iets kleins. Iedere maandag inloop in het Schoutenhuis van Tom in de buurt voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning. Het Schoutenhuis staat bekend als de huiskamer van Alphen waar je kunt eten en drinken. Juist deze informele, kleinschalige setting biedt de laagdrempelige, persoonlijke aandacht waar deze doelgroep behoefte aan heeft.

Foto bij Samenwerking zit soms in een 'klein hoekje'

Zo zijn er altijd twee tolken aanwezig die helpen bij het elkaar begrijpen, er is net even wat meer tijd en aandacht. De huiskamersetting speelt meer in op een alledaagse werkelijkheid waar je jezelf kunt zijn, dan dat je te maken hebt met een instantie. De maandagochtend start met een taalcafé waar twee vrijwilligers Nederlandse les geven. In de middag start de inloop van de Papierwinkel waar nieuwkomers terecht kunnen met vragen over toeslagen, aanvragen van bijzondere bijstand, kwijtscheldingen maar ook voor het lezen van brieven.

Op de andere dagen is het Schoutenhuis een horecagelegenheid waar eten en drinken geserveerd wordt door mensen met een licht verstandelijke beperking. Echter werd het pand  op maandag niet gebruikt. Het bestuur van Stichting Vrienden van het Schoutenhuis en Tom in de buurt zagen mogelijkheden  om de maandagen multifunctioneel in te zetten. Zo is de huidige functie ontstaan. Martin Kok van Tom in de buurt vertelt: ‘We organiseren deze activiteiten voor de doelgroep om hen zo beter te bereiken vanuit een bekende, laagdrempelige locatie.’

Inmiddels is de samenwerking met het Schoutenhuis een jaar oud. Op maandag 19 maart is dan ook het moment om meer ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief dat in het klein gestart is om beter in te kunnen spelen op lokale behoeften. Wethouder Han de Jager is vanaf 13.00 aanwezig. Er is van 13.00-15.00 uur een programma voor alle aanwezigen. Naast een welkomstwoord ligt de nadruk op met elkaar kennis maken, het uitwisselen van ervaringen en nieuwe ideeën voor initiatieven en activiteiten.