Tom in de buurt zoekt leden voor haar adviescommissies!

22 mei

Bent u geïnteresseerd en betrokken bij wat er in uw wijk gebeurt en vindt u dit belangrijk? Wilt u over dingen meedenken en als spreekbuis fungeren? Dan is dit misschien wat voor u! De Tom wijkteams zoeken actieve vrijwilligers om een adviescommissie te vormen. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!

Foto bij Tom in de buurt zoekt leden voor haar adviescommissies!

De adviescommissie heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te waarborgen en streeft ernaar, dat alle cliënten kunnen fungeren als spreekbuis/vertegenwoordiging voor de burgers in de wijk. Leden kunnen (gevraagd of ongevraagd) meedenken over de doorontwikkeling van Tom in de buurt en verbeteringen aandragen. Dit alles zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en goed aansluit op de wijk.

Profiel van leden 
Als lid van onze adviescommissie bent u een luisterend oor en vertegenwoordigt u de bewoners van de wijk. Signalen die u opvangt bespreekt u in de adviescommissie. De adviescommissie kan advies uitbrengen aan het Tom wijkteam daarnaast kan het wijkteam ook vragen de wijkraad actief mee te denken over bepaalde vraagstukken.

Verwachtingen
Wij verwachten dat een lid van de adviescommissie

  • nieuwsgierig en enthousiast is; 
  • openstaat voor een gesprek met de burgers in de wijk en beschikt over een goed luisterend oor; 
  • in staat is signalen op te vangen en deze in te brengen in de adviescommissie; 
  • mee kan denken met Tom over thema’s die spelen in de wijk; 
  • onderscheid kan maken tussen eigen belang en het belang van klanten; 
  • kan samenwerken; 
  • om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

Uitvoering adviescommissie Tom in de buurt
Tom in de buurt is in drie gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en NIeuwkoop actief met 7 wijkteams. Per wijkteam wordt een adviescommissie samengesteld van ongeveer vijf burgers die de belangen gaan behartigen van de Tom-klanten en burgers in die specifieke wijk. Het streven is om met een zo breed mogelijke afspiegeling van klanten/burgers uit de wijk de raad te vormen. De begeleiding van de adviescommissie wordt gedaan door een wijkcoach (-es).

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen? 
Bel dan naar het algemene nummer van Tom, tel 088-9004567 of stuur een mail naar info@tomindebuurt.nl en u wordt in contact gebracht met de wijkcoaches bij u in de buurt die u verder kunnen informeren. 

Meer info op www.tomindebuurt.nl/adviescommissie