Tom-vrijwilligers: waardering en voldoening

30 november

Tom in de buurt heeft een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de Tom-vrijwilligers. De resultaten komen binnenkort op de website.

Foto bij Tom-vrijwilligers: waardering en voldoening

De respondenten mochten in drie woorden omschrijven wat ze halen uit het vrijwilligerswerk. In het plaatje hieronder een weergave daarvan. Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd.