Voldoende voor Tom in de buurt tijdens oriënterende bijeenkomst

1 februari

Op donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop een oriënterende bijeenkomst georganiseerd, met als titel ‘Terugblik eerste jaar Tom in de buurt. Wat ging goed en wat kan beter?’ Aan Tom in de buurt, andere zorgaanbieders en de WMO-adviesraad werd een reactie gevraagd. Tijdens deze bijeenkomst heeft Tom in de buurt een 7,8 ontvangen. Een mooi cijfer na de start op 1 januari 2015.

Foto bij Voldoende voor Tom in de buurt tijdens oriënterende bijeenkomst

De WMO-adviesraad was positief gestemd. Jaap Aartman vertelt: “De mensen uit de verschillende organisaties werken bij Tom echt als één team. Er wordt ook goed openheid van zaken gegeven.” Maar er werd ook aangegeven dat Tom beter moet communiceren. “Er is nog te veel onbekendheid”, aldus de WMO-adviesraad.  De leermomenten of punten van kritiek leken vooral over het eerste half jaar te gaan, de tweede helft van 2015 verliep al beter.

Tevredenheid
Lennert de Boer, wijkcoach bij Tom in de buurt en Joost Hartog, projectleider van Tom in de buurt bij Kwadraad, konden zich vinden in de opmerkingen van de adviesraad. De focus lag tijdens de start vooral op continuering van de eerder geboden zorg. Later in 2015 is Tom zich meer op nieuwe klanten en breder gaan oriënteren. Uit het tevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat 91% van de klanten erg tevreden is. Johnny Versteeg van MEE Zuid Holland gaf een kort en helder antwoord: “Ik kan goed en onafhankelijk mijn werk doen, louter en alleen in het belang van de cliënt”.