Vrijwilligers Boskoop volgden Tom-training Gastvrouw

12 juli

Op 5 juli 2016 hebben vrijwilligers uit Boskoop het certificaat ontvangen van de interne Tom-training 'Gastvrouw/Gastheer'.

Foto bij Vrijwilligers Boskoop volgden Tom-training Gastvrouw

Deze training is bedoeld om handvatten te bieden in het vrijwilligerswerk als gastvrouw/gastheer.Onderwerpen waren onder meer de rol van de gastvrouw/gastheer en de aandachtspunten bij het ontvangen van bezoekers, communicatie (zowel verbaal en non-verbaal. Er is een werkbezoek afgelegd aan de Meerkoet. Bovendien is geoefend met voorbeelden uit de praktijk, rollenspellen en zijn ervaringen uitgewisseld. De vrijwilligers hebben met succes deze training gevolgd. Wij feliciteren ze hiermee van harte!