Inzet/Tegenprestatie

Heeft de gemeente u aangemeld voor Inzet? Dan nodigt Tom in de buurt u uit voor een eerste gesprek. Bij het werken aan uw inzetbaarheid zijn er drie mogelijkheden:

Meedoen
Meedoen is vrijblijvend en laagdrempelig. U komt bijvoorbeeld naar het wijkcentrum om een kopje koffie te drinken. Doel hiervan is om even uit huis te zijn of onder de mensen te komen.

 
Sociale activering
Sociale activering gaat over het versterken van uw vaardigheden, waardoor u bijvoorbeeld aan kunt aansluiten bij een activiteit of ergens meehelpt als vrijwilliger. Met uw wijkcoach maakt u daar samen afspraken over. De gemeente ziet er op toe of de afspraken worden nagekomen.  
 
Tegenprestatie
De Tegenprestatie is een maatschappelijke plicht waarbij het gaat om het verrichten van een sociaal nuttige activiteit.  U gaat bijvoorbeeld meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen  bij een organisatie of vereniging. Tom in de buurt bepaalt samen met u welk vrijwilligerswerk u gaat doen. De gemeente ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen.  

 

"Ik doe weer mee"

man 70plus"Eerst zag ik sociale activering helemaal niet zitten. Maar het heeft me veel opgeleverd: een leuke vrijwilligersbaan. Ik doe weer mee en voel me gewaardeerd."