Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meest gestelde vragen mantelzorgcompliment 2024

1. Hoe kan ik me aanmelden voor het mantelzorgcompliment?

a. Digitaal via de website www.mantelzorgcomplimenttomindebuurt.nl via de knop ‘Aanmeldformulier’.
b. Via een schriftelijke versie, op te vragen bij een van onze telefonisten/hosts via het algemene nummer van Tom in de buurt: 088 900 4567 of via de mail: info@mantelzorgcomplimenttomindebuurt.nl (vermeld je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer).
c. Via jouw wijkcoach, die je ook kan ondersteunen bij de aanvraag.
d. Geen internet? Zie vraag 15.

2. Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?


Als mantelzorger vraag je het compliment aan. Uiteraard mag je het compliment ook samen indienen met jouw zorgvrager. De zorgvrager kan het compliment ook namens de mantelzorger aanvragen, de gegevens van de mantelzorger zijn dan bekend bij de zorgvrager. Let goed op dat de juiste gegevens van de juiste persoon in het aanmeldformulier worden ingevuld.

3. Wanneer kom ik in aanmerking?


Indien je als mantelzorger langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor iemand zorgt.

4. Hoe vaak mag ik als mantelzorger het compliment aanvragen?


Als mantelzorger mag je het compliment één keer per kalenderjaar aanvragen.

5. Als mantelzorger woon ik niet in een van de Rijnstreek gemeenten, mag ik het mantelzorgcompliment aanvragen?


Ja, dat mag. De zorgvrager moet dan wel in een van de Rijnstreek gemeenten wonen.

6. Ik ben mantelzorger, maar degene die ik verzorg woont niet in een van de Rijnstreek gemeenten. Kan ik toch een mantelzorgcompliment krijgen?


Nee, deze kun je aanvragen in de gemeente waar jouw zorgvrager woont.

7. Mogen meerdere mantelzorgers zich opvragen voor dezelfde zorgvrager?


Ja dat mag als ze aan de minimale eis voldoen (zie vraag 2). Wij hanteren wel een maximum van twee mantelzorgers per zorgvrager. Een mantelzorger mag één keer per kalenderjaar het compliment aanvragen.

8. Ik ben jonge mantelzorger krijg ik ook een compliment?


Ja, jonge mantelzorgers van 6 t/m 15 jaar kunnen ook het compliment aanvragen, of laten aanvragen.

9. Wat is het mantelzorgcompliment?


a. Voor (jong) volwassenen (vanaf 16 jaar) een geldbedrag. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is dit € 200,-. Voor de gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem is dit een nader te bepalen bedrag afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor de gemeente Nieuwkoop geldt verder dat het maximale compliment € 200,- bedraagt en voor de gemeente Kaag en Braassem € 100,-.
b. Voor jonge mantelzorgers (6-15 jaar) een VVV cadeaubon twv €50,-.

10. Per wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?


Van 17 juni tot 1 oktober 2024.

11. Wanneer wordt het mantelzorgcompliment toegekend?


Het compliment wordt rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november 2024) uitgekeerd.

12. Degene waar ik voor zorg is dit kalenderjaar (2024) overleden heb ik nog recht op het mantelzorgcompliment?


Ja, indien de zorgvrager is overleden in 2024 kan het compliment voor dit jaar nog worden aangevraagd.

13. Ik sta bij het Steunpunt Mantelzorg Tom in de buurt geregistreerd als mantelzorger ontvang ik dan automatisch het mantelzorgcompliment?


Nee, omdat je persoonlijke situatie kan veranderen vragen wij elk jaar het compliment opnieuw aan te vragen.

14. In andere gemeenten is het mantelzorgcompliment anders. Hoe kan dat?


Iedere gemeente bepaalt zelf welke invulling aan het compliment wordt gegeven.

15. Ik heb geen internet. Hoe kan ik mij aanmelden voor het mantelzorgcompliment?


Het mantelzorgcompliment kan je ook schriftelijk aanvragen, de schriftelijke versie kan je opvragen bij Tom in de buurt via het algemene telefoonnummer: 088 900 4567 of via de mail info@mantelzorgcomplimenttomindebuurt.nl, vermeld hierin je naam adres, woonplaats en telefoonnummer.

In de gemeente Alphen aan den Rijn kan je voor hulp bij het invullen:

a. Dagelijks langsgaan bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Hier heb je geen afspraak voor nodig.
b. Terecht bij het Informatiepunt in de Aarhof (open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur). Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is hier het inloopspreekuur van ons steunpunt mantelzorg en kun je persoonlijk door een van ons geholpen worden.
c. Terecht bij de Papierwinkel (zie site van Participe voor tijden en locaties).

In de gemeente Nieuwkoop en gemeente Kaag en Braassem kun je voor hulp bij het invullen:

a. Op afspraak bij de hosts terecht. Een afspraak kan je maken via het algemene nummer van Tom in de buurt 088 900 4567, waarna om jouw postcode gevraagd zal worden.
b. In Kaag en Braassem kan je ook terecht bij de Papierwinkel van de Driemaster (zie de site van de Driemaster voor openingstijden en locatie).

16. Kan een aanmelding leiden tot een afwijzing?


Als je voldoet aan de gestelde criteria dan ontvang je het mantelzorgcompliment. We checken steekproefsgewijs of de door jouw verstrekte gegevens juist zijn.

17. Hoe weet ik als mantelzorger dat ik het mantelzorgcompliment krijg?


Dan ontvangt je het mantelzorgcompliment op je rekeningnummer. Rondom de uitbetaling ontvang je ook een kaartje thuis vanuit het Steunpunt Mantelzorg Tom in de buurt.

(Let op! Een ontvangstbevestiging van je aanvraag is nog geen toekenning).


18. Hoe worden mijn gegevens gebruikt als ik het mantelzorgcompliment aanvraag?


De gegevens worden opgeslagen in ons registratiesysteem. Je kunt in het aanmeldformulier zelf aangeven of je informatie wenst te ontvangen vanuit het Steunpunt Mantelzorg Tom in de buurt of De Driemaster (voor de mantelzorgers van de gemeente Kaag en Braassem).

19. Kan ik nog een mantelzorgcompliment over 2023 aanvragen?


Nee, dat kan niet meer.

20. Waarom voert het Steunpunt Mantelzorg Tom in de buurt het mantelzorgcompliment uit?


Tom in de buurt biedt mantelzorgers informatie, advies en praktische ondersteuning. Zo hebben mantelzorgers een plek waar zij terecht kunnen voor alle zaken rond mantelzorg. De gemeenten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers bekend zijn met het Steunpunt en tijdig ondersteuning ontvangen.

21. Waar kan ik terecht wanneer ik nog meer vragen heb?


Bij het Steunpunt Mantelzorg, telefonisch te bereiken via het algemene nummer van Tom in de buurt, 088 900 4567 of via de mail: info@mantelzorgcomplimenttomindebuurt.nl.