In geval van nood

Is er sprake van geweld of een levensbedreigende situatie? Bel dan direct 112

Bij crises of noodsituaties is het belangrijk dat u kalm blijft en snel handelt. Noodsituaties ontstaan wanneer mensen ernstig in de war raken, zichzelf of anderen geweld aan (willen) doen, of te veel pillen hebben geslikt.

Hebt u een noodsituatie aan de hand, of twijfelt u? Neem geen risico en bel uw huisarts. Deze verwijst u zo nodig naar de crisisdienst of de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis (EHBO).

Ook zijn er situaties waarvan u vooraf niet goed kunt inschatten hoe ernstig ze zijn. Spreek hierover geregeld met uw behandelend arts of begeleider. Vraag in welke gevallen u direct in actie moet komen, en waar u dan heen moet. Zo bent u zo goed mogelijk voorbereid op een spoedgeval.