Cliëntondersteuning

Als u binnenkort een gesprek heeft met de gemeente (Serviceplein), Participe of Tom in de Buurt, dan mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw man, vrouw, kind of een vriend of vriendin.

Wilt u liever een onafhankelijk iemand meenemen? Dan kunt u gebruik maken van één van de vrijwillige cliëntondersteuners. Deze ondersteuners zijn onafhankelijk. Een cliëntondersteuner helpt u bij:

1.Het voorbereiden van het gesprek;
2.Het voeren van het gesprek, de cliëntondersteuner gaat met u mee;
3.Het nabespreken van het gesprek.

U bent degene die bepaalt waarbij u ondersteuning wilt van de cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel als mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner mag het gesprek niet voor u voeren.

Wie zijn de cliëntondersteuners?

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners zijn ervaren vrijwilligers. Zij willen u graag helpen bij het voorbereiden van uw gesprek. Ook gaan zij graag met u mee om u te ondersteunen tijdens het gesprek. Een cliëntondersteuner heeft verstand van een of meerdere onderwerpen waarover u een gesprek voert. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, financiën, zelfstandig wonen of zorg.

Hoe werkt het?

Als u een afspraak maakt met het Serviceplein, Participe of Tom in de Buurt, wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van een cliëntondersteuner. Als u ja zegt, krijgt u van het Serviceplein de naam en de contactgegevens van een van de cliëntondersteuners. We zoeken een cliëntondersteuner die qua kennis het meeste weet van uw probleem of vraag. U kunt zelf contact met hem of haar opnemen. De cliëntondersteuner heeft een voorbereidingsgesprek met u. Hierin maakt u kennis met elkaar en kunt u vertellen waarom u de afspraak heeft en waarbij u precies ondersteuning wilt. De cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld met het op papier zetten van de vragen die u wilt stellen.

De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek. U voert zoveel mogelijk zelf het woord. De cliëntondersteuner houdt voor u in de gaten of alle vragen worden beantwoord. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen door vragen te stellen, aan u of aan de medewerker. Na afloop van het gesprek drinkt de cliëntondersteuner nog een kopje koffie of thee met u. Hoe vond u het gesprek gaan? Heeft u antwoord gekregen op al uw vragen? Is duidelijk wat er verder nog gaat gebeuren? Bent u tevreden over de uitkomst van het gesprek? Als u niet tevreden bent, dan kan de cliëntondersteuner samen met u kijken of en welke actie moet worden ondernomen. Cliëntondersteuning is altijd gratis. Heeft u meerdere gesprekken met de gemeente, Tom in de Buurt of Participe? Als u dat wilt, kan de cliëntondersteuner ook met u mee gaan naar de vervolggesprekken.

Bent u niet tevreden over uw cliëntondersteuner? Dan mag u altijd om een andere cliëntondersteuner vragen.

Lees hier de folder over onafhankelijke cliëntondersteuning.