Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wat is mantelzorg?

Tom in Kaag en Braassem

Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is (langer dan 3 maanden), een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder. Het gaat om langdurige, onbetaalde, zorg die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke zorg.’ Vaak bouw je een persoonlijke, nauwe, band op met die naaste.

Mantelzorg is de zorg door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Zij zorgen voor bijvoorbeeld:

chronisch zieken
gehandicapten
andere hulpbehoevenden

Mantelzorg en vrijwilligerszorg: wat is het verschil?

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Maar er zijn wel verschillen.

Mantelzorg komt op je pad

Heel veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Films over mantelzorg

Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Waar loop je tegenaan? Hoe bewaak je je eigen grenzen? MantelzorgNL maakte diverse video's over deze vragen.

Video's door MantelzorgNL

Hoe worden mantelzorgers in Kaag en Braassem ondersteund?

Als mantelzorger komt er vaak veel op je af. Het Steunpunt Mantelzorg door Tom in de buurt denkt graag met je mee en staat jou bij zodat je de zorg kunt volhouden. In Kaag en Braassem biedt het Steunpunt Mantelzorg van Tom in de buurt individuele ondersteuning (1-op-1 gesprekken) aan. Activiteiten zoals lotgenotengroepen en trainingen worden georganiseerd door De Driemaster.

Jonge mantelzorgers

Veel jongeren helpen thuis een handje mee. Ze passen op hun broertje, dekken de tafel of ruimen hun eigen kamer op. Sommige kinderen en jongeren krijgen extra taken op hun bord, omdat zij opgroeien met een gezinslid dat ziek of gehandicapt is. Dan ben je een jonge mantelzorger. Het kan dan best lastig zijn om tijd vrij te maken voor jezelf of voor huiswerk, vrienden en hobby’s.

Meer over ondersteuning voor jonge mantelzorgers door De Driemaster