Tom is zorg en welzijn in de buurt. Niet per individu, maar met elkaar. Dat betekent niet dat mensen geen persoonlijke zorg meer krijgen, maar dat zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen slaan en samen zorgen voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Eén aanspreekpunt dus, voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. Dat is Tom. Tom in de buurt is actief in drie gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. Omdat we het graag eenvoudig houden, hebben we ons samenwerkingsverband een persoonlijke naam gegeven: Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom helpt een handje. Maar Tom betekent meer. De individuele letters staan voor onze kernwaarden: Talent, Ondersteuning en Meedoen.

Kernwaarden

De drie kernwaarden beschrijven precies wat wij doen: wij helpen volwassenen bij het inzetten van hun Talent. Niet meer kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Tom zorgt vervolgens voor passende Ondersteuning. Soms is dat speciale zorg en begeleiding. Soms een duwtje in de rug. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: Meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee!

Waarvoor kan ik bij Tom aankloppen?

Bent u (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, beperking of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting op uw sociale leven? Of zoekt u hulp bij boodschappen doen of koken? Dan helpt Tom een handje. Ook als u eenzaam bent of de zorg draagt voor een zieke partner of kind kunnen wij u ondersteunen. Of helpen wij u bij het vinden van leuke activiteiten. Maar Tom doet meer. Bijvoorbeeld als u achter bent met uw financiële administratie.

Tom helpt u graag. Hieronder vindt u een impressie van onderwerpen waarvoor u bij Tom terecht kunt.

 • eenzaamheid;
 • dagbesteding; 
 • zelfstandig wonen; 
 • hulp bij administratie;
 • huiselijk geweld of ruzies; 
 • verlies en verdriet; 
 • mantelzorg; 
 • samen koken of eten;
 • personenalarmering;
 • dementie;
 • tegenprestatie;

Bij Tom werken we niet vanuit een vast aanbod maar onderzoeken we samen met u wat in uw geval de best passende oplossing is. Hierbij vinden wij het belangrijk dat uw ondersteuning zoveel mogelijk bij u in de buurt plaatsvindt en u de regie houdt over uw eigen ondersteuning. Onze wijkcoaches ondersteunen u in het vinden van een passend aanbod.

Hoe werkt Tom? 

Tom werkt wijkgericht. Dit wil zeggen dat onze wijkcoaches in gebiedsgerichte teams werken om de ondersteuning zo dichtbij als mogelijk vorm te geven. Dit is ook de reden dat we bij uw aanmelding om uw postcode vragen. Zo zorgen we ervoor dat u in contact komt met het team dat in uw woonomgeving werkt.

Vraag of klacht?

Verloopt onze dienstverlening niet zoals gehoopt of verwacht? Heeft u een vraag of klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. In de flyer Tom Luistert leest u meer over onze klachtenregeling.