Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ik heb een compliment of klacht

Tom in de buurt streeft ernaar om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen of op weg te helpen.

Bent u tevreden over de manier waarop u bent geholpen? Wij vinden het fijn om een compliment te lezen en eventueel te delen met de desbetreffende collega!

Toch kan het zijn dat het niet gaat zoals u verwacht of dat u niet tevreden bent over ons aanbod of de wijze van ondersteuning. Tom hoort dit graag van u.

Eerst samen in gesprek als u niet tevreden bent

Bespreek uw zorg of klacht eerst met uw contactpersoon bij Tom in de buurt. Soms is een oplossing dichterbij dan u denkt. Dan helpt het om samen hierover te praten. Als dit niet de oplossing is, of wanneer u liever met iemand anders spreekt, kunt u dit aangeven bij het indienen van uw klacht.

Wie kan een compliment of klacht indienen?

U kunt zelf een compliment of klacht indienen. Dit kan ook worden gedaan door uw wettelijke vertegenwoordiger/zaakwaarnemer of iemand uit uw familie of kennissenkring die u daarvoor machtigt. Ook nabestaanden van klanten kunnen namens hun familielid een formele klacht indienen bij Tom in de buurt. U dient een klacht in via het formulier hieronder.

Lees meer in de folder Tom Luistert

Vul hier uw compliment of klacht in

(Optioneel)
(Optioneel)

Telefonisch of per post een compliment of klacht indienen

U kunt ook uw compliment of klacht telefonisch kenbaar maken door te bellen naar 088 900 45 67.

U kunt uw compliment of klacht ook per brief kenbaar maken. Stuur de brief naar:

Tom in de buurt
Henry Dunantweg 42
2402 NR Alphen aan den Rijn

Wat gebeurt er na het insturen van uw compliment?

Wij vinden het ontzettend fijn om uw compliment te lezen. Bedankt voor het delen! Als wij nog vragen hebben en u heeft uw contactgegevens achtergelaten, dan nemen we graag contact met u op.

We delen uw compliment graag met de betrokken medewerkers en nemen uw compliment ook op in onze evaluatie. Met behulp van uw compliment krijgen wij een beter beeld over onze dienstverlening. Zo merken we waar het goed gaat en waar er wensen tot verbetering zijn.

Wat gebeurt er na het insturen van uw klacht?

  • Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst neemt een van onze medewerkers contact met u op over uw klacht en legt de klachtenprocedure aan u uit.
  • Mogelijk kan de klacht telefonisch worden besproken. Maar het kan ook zijn dat er een afspraak met u wordt gemaakt voor een persoonlijk gesprek met één of twee medewerkers van Tom in de buurt.
  • Tijdens dit gesprek kunt u altijd een kennis of familielid meenemen die met u meeluistert of aantekeningen maakt. Het doel van dit gesprek is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt dit aanvragen via uw gemeente.
  • Indien het gesprek niet tot een oplossing heeft geleid kan een tweede gesprek nodig zijn.
  • Lukt het niet om tot een oplossing te komen tijdens deze gesprekken? Dan wordt uw klacht overgedragen aan de klachtencommissie van één van de organisaties die onder Tom in de buurt valt. U hoort dan zo spoedig mogelijk welke commissie uw klacht verder behandelt en hoe de procedure verder verloopt.

Tom luistert! Ook als u niet tevreden bent!