Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hoe worden voorzieningen vanuit de Wmo geregeld?

Als je beperkingen ervaart, kan zelfstandig thuis blijven wonen een uitdaging zijn. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het soms mogelijk om voor die beperkingen voorzieningen, hulpmiddelen of woningaanpassingen te krijgen.

Een Wmo-melding doen

Als je hulpmiddelen, voorzieningen of woningaanpassingen wilt aanvragen, dan doe je eerst een Wmo-melding.

Je leest meer over de specifieke hulpmiddelen op de desbetreffende pagina's:

Hoe werkt een Wmo-melding?

 1. Neem contact op met Tom in de buurt. Dat kun je doen via het contactformulier van Tom in de buurt, via telefoonnummer 088 900 4567 of door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl
 2. We geven informatie en advies over de Wmo-melding. De medewerker van Tom in de buurt kijkt ook samen met jou of er nog andere ondersteuning nodig is en adviseert waar je terecht kan met je vraag als dit niet onder de Wmo valt.
 3. De casemanager beoordeelt de melding verder. Dat gebeurt met een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Na het onderzoek bepaalt de casemanager of de melding leidt tot een aanvraag voor de Wmo.
  De casemanager bespreekt met jou de mogelijkheden van Zorg in natura en pgb. Wanneer pgb de meest passende vorm is, dan wordt er ook op pgb-vaardigheden getoetst. Op basis van die aanvraag wordt een officieel besluit genomen.
 4. Blijkt uit het officiële besluit dat je in aanmerking komt voor ondersteuning, voorzieningen, hulpmiddelen of aanpassingen vanuit de Wmo? Dan wordt dit proces verder in gang gezet.
Neem contact op met Tom in de buurt

Hoe wordt Wmo geregeld?

Heeft de casemanager bepaald dat je in aanmerking komt voor voorzieningen, hulpmiddelen of aanpassingen vanuit de Wmo, zoals een rolstoel, drempelverlaging of huishoudelijke ondersteuning? Dan wordt de betaling daarvan geregeld via zorg in natura of via pgb.

 1. De hulpmiddelen worden direct geleverd vanuit de leverancier (zorg in natura).
  Wordt de Wmo-melding toegekend? Dan zetten wij de opdracht uit bij de leverancier om de hulpmiddelen te leveren. Wel moet je waarschijnlijk een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Je leest hieronder meer over eigen bijdrage.

 2. Je krijgt een persoonsgebonden budget (pgb).
  Kies je voor een pgb? Dan ben je zelf verantwoordelijk dat de toegekende voorziening er ook daadwerkelijk komt. Om in aanmerking te komen voor pgb, toetst Tom in de buurt ook op de vereiste pgb-vaardigheden. Je maakt hierover afspraken met de casemanager.

Eigen bijdrage

In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal €20,60 per maand. Je betaalt dit bedrag per maand, ongeacht hoeveel hulp of hulpmiddelen je ontvangt vanuit de Wmo.

Er zijn enkele uitzonderingen voor de eigen bijdrage:

 • een rolstoel: hiervoor hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.
 • de uitzonderingen die worden genoemd op de website van het CAK.

Wil jij het pgb verlengen?

Wil jij je pgb verlengen? Dan heb je, als het goed is, een herinneringsbrief ontvangen van Tom in de buurt dat je pgb bijna afloopt. Als er geen verlenging nodig is, hoef je niets te doen.

Als er wel verlenging nodig is, neem je contact op met Tom in de buurt. Dit kan door te bellen naar 088 900 4567 of door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl.

Wat gebeurt er daarna?

Voor individuele ondersteuning

Er wordt een gesprek gepland met een casemanager van Tom in de buurt. De casemanager bespreekt samen met jou aan welke doelen de afgelopen tijd is gewerkt en hoe het gaat met de ingezette ondersteuning. Er wordt ook onderzocht welke hulp jij op dit moment nog nodig hebt.

Voor huishoudelijke hulp


Als je contact opgenomen hebt met Tom in de buurt, neemt de host van Tom in de buurt jouw melding in behandeling.