Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hulpmiddelen om te verplaatsen (bijvoorbeeld rolstoel)

Tom in Nieuwkoop

Zelfstandig wonen en leven

Als je beperkingen hebt, kan zelfstandig thuis blijven wonen een uitdaging zijn. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het soms mogelijk om voor die beperkingen, voorzieningen te krijgen om je te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of scootmobiel.

Waarmee helpt Tom in de buurt?

Tom in de buurt onderzoekt samen met jou of een hulpmiddel passend is. En of hiervoor een Wmo-melding nodig is. Het kan bijvoorbeeld passender zijn om het hulpmiddel te huren of te lenen. Als de Wmo-melding wel nodig is, dan kun je die direct doen bij Tom in de buurt.

Welke hulpmiddelen zijn er?

Je kunt denken aan hulpmiddelen als:

 • een rolstoel
 • driewielfiets
 • scootmobiel

Heb je tijdelijk (minder dan 6 maanden) een hulpmiddel nodig?

Soms heb je alleen tijdelijk een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld na een ongeluk. Dan kun je een hulpmiddel huren of lenen bij een thuiszorgwinkel. Jouw zorgverzekering vergoedt vaak het lenen of huren van de hulpmiddelen via de zorgverzekeringswet.

Voorbeelden van thuiszorgwinkels zijn:

Hoe werkt een Wmo-melding?
 1. Neem contact op met Tom in de buurt. Dat kun je doen via het contactformulier van Tom in de buurt, via telefoonnummer 088 900 4567 of door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl
 2. We geven informatie en advies over de Wmo-melding. De medewerker van Tom in de buurt kijkt ook samen met jou of er nog andere ondersteuning nodig is.
 3. De casemanager beoordeelt de melding verder. Dat gebeurt met een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Na het onderzoek bepaalt de casemanager of de melding leidt tot een aanvraag voor de Wmo. Op basis van die aanvraag wordt een officieel besluit genomen.

  Blijkt uit het officiële besluit dat je in aanmerking komt voor hulpmiddelen in huis? Dan bespreekt de casemanager samen met jou het vervolg.

Doe een Wmo-melding bij Tom in de buurt

Eigen bijdrage

In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Je betaalt dit bedrag per maand, ongeacht hoeveel hulp of hulpmiddelen je ontvangt vanuit de Wmo. €19 is daarmee het maximale bedrag dat je per maand betaalt.Er zijn uitzonderingen voor de eigen bijdrage:

 • een rolstoel: hiervoor hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.
 • de uitzonderingen die worden genoemd op de website van het CAK.
Hoe worden hulpmiddelen om te verplaatsen geregeld?

Als je in aanmerking komt voor hulpmiddelen om te verplaatsen, dan kan dat op twee manieren geregeld worden:

 • De hulpmiddelen wordt direct geleverd vanuit de leverancier (zorg in natura)
  Wordt de Wmo-melding toegekend? Dan zetten wij de opdracht uit bij de leverancier om de hulpmiddelen te leveren. Betaling wordt dan direct geregeld met de leverancier.Is er onderhoud, een reparatie of verzekering nodig voor het hulpmiddel? Dan wordt ook de betaling daarvan geregeld.
 • Je krijgt een persoonsgebonden budget (pgb)
  Je zoekt zelf een organisatie uit die het hulpmiddel levert. Je ontvangt een geldbedrag waarmee je zelf een hulpmiddel koopt. Houd er rekening mee dat het geldbedrag wordt gebaseerd op de kosten die vanuit de Wmo betaald zouden worden bij zorg in natura.

Een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt

Wil je een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt? Vul dan het contactformulier of bel naar 088 900 4567.

Een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt