Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Huishoudelijke ondersteuning

Tom in Nieuwkoop

Zelfstandig wonen en leven

Als je beperkingen hebt, kan zelfstandig thuis blijven wonen een uitdaging zijn. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het soms mogelijk om voor die beperkingen, hulp bij het huishouden te krijgen.

Waarmee helpt Tom in de buurt?

Tom in de buurt onderzoekt of hulp in de huishouding passende ondersteuning is. Je doet hiervoor een Wmo-melding bij Tom in de buurt.

Hoe werkt een Wmo-melding?
 1. Neem contact op met Tom in de buurt. Dat kun je doen via het contactformulier van Tom in de buurt, via telefoonnummer 088 900 4567 of door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl
 2. We geven informatie en advies over de Wmo-melding. De medewerker van Tom in de buurt kijkt ook samen met jou of er nog andere ondersteuning nodig is.
 3. De casemanager beoordeelt de melding verder. Dat gebeurt met een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Na het onderzoek bepaalt de casemanager of de melding leidt tot een aanvraag voor de Wmo. Op basis van die aanvraag wordt een officieel besluit genomen.

  Blijkt uit het officiële besluit dat je in aanmerking komt voor hulpmiddelen in huis? Dan bespreekt de casemanager samen met jou het vervolg.

Doe een Wmo-melding bij Tom in de buurt

Eigen bijdrage

In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Je betaalt dit bedrag per maand, ongeacht hoeveel hulp of hulpmiddelen je ontvangt vanuit de Wmo. €19 is daarmee het maximale bedrag dat je per maand betaalt.Er zijn uitzonderingen voor de eigen bijdrage:

 • een rolstoel: hiervoor hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.
 • de uitzonderingen die worden genoemd op de website van het CAK.
Hoe wordt hulp in de huishouding geregeld?

Als je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, dan kan dat op twee manieren geregeld worden:

 • De huishoudelijke hulp wordt direct geleverd vanuit de leverancier (zorg in natura)
  Wordt de huishoudelijke ondersteuning toegekend? Dan zetten wij de opdracht uit bij een gecontracteerde leverancier die de voorkeur heeft. Betaling wordt dan direct geregeld met de leverancier.
 • Je krijgt een persoonsgebonden budget (pgb)
  Je zoekt zelf een organisatie of persoon die de huishoudelijke hulp levert. Er wordt een pgb-budget klaargezet bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee je zelf de huishoudelijke hulp kunt regelen.De hoogte van het pgb-budget wordt gebaseerd op het aantal uur dat je toegekend krijgt. Je sluit samen met de huishoudelijk ondersteuner een zorgovereenkomst af.

Een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt

Wil je een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt? Vul dan het contactformulier of bel naar 088 900 4567.

Een Wmo-melding doen bij Tom in de buurt